Wie weet dit eigenlijk? In slechts honderd jaar veranderde Zutphen enorm! Niet alleen het beeld van stad, dorp en buitengebied, ook de bevolkingssamenstelling en vooral… de manier van leven. Het Erfgoedcentrum Zutphen, de Historische Vereniging Zutphen en de David Evekink Stichting vertellen in 2021 het verhaal van ‘de vergeten eeuw’, Zutphen van 1800 tot 1900.

12-11: Symposium Historische Vereniging Zutphen
12-11: Symposium Historische Vereniging Zutphen

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum houdt de Historische Vereniging Zutphen een symposium over...

22-7 tot 31-10: De Vergeten Eeuw-wandeling
22-7 tot 31-10: De Vergeten Eeuw-wandeling

Wandel met een stadsgids door negentiende-eeuws Zutphen: een levendige manier om meer te weten te ko...

31-10: Feestelijke afsluiting Erfgoedfestival door Jong Metropole
31-10: Feestelijke afsluiting Erfgoedfestival door Jong Metropole

Dit jaar sluit Jong Metropole het Erfgoedfestival feestelijk af in Zutphen. Op 31 oktober geeft het...

3-10: Opening Erfgoedfestival
3-10: Opening Erfgoedfestival

Op 3 oktober is de grote opening van het Erfgoedfestival (3 oktober t/m 31 oktober). Tien artiesten...

12-5: De tijdlijn van De Vergeten Eeuw
12-5: De tijdlijn van De Vergeten Eeuw

Wat gebeurde er in de negentiende eeuw? In een speciale leporello vind je een heldere tijdlijn...

12-5: Start themajaar
12-5: Start themajaar

De Vergeten Eeuw, Zutphen van 1800 tot 1900. Dat is dit jaar het erfgoedthema in de gemeente Zutphen...

De tijdlijn

Wat er allemaal gebeurde in Zutphen in de negentiende eeuw is uiteengezet in een uniek harmonicaboek. In een twee meter lange tijdlijn zijn de ontwikkelingen beschreven. Die zijn verdiept met een aantal prachtige verhalen. Het is binnenkort verkrijgbaar in de boekhandel. Blader hem hier alvast door (scroll horizontaal).

De verhalen

Tussen 1800 en 1900 gebeurde er ontzettend veel. Wil je er meer van weten? Hieronder lees je een tiental verhalen over Zutphen in de negentiende eeuw. Over hoe de Franse soldaten in 1813 werden ontwapend. Hoe boer Brokken wegvluchtte toen een woedende menigte het op zijn aardappels had voorzien.Maar ook waarom een Zutphen een voorbeeld was als het gaat om werkafschaffing. Lees de verhalen hieronder (scroll horizontaal).

Over dit project

Wie weet dit eigenlijk? In slechts honderd jaar veranderde Zutphen enorm! Niet alleen het beeld van stad, dorp en buitengebied, ook de bevolkingssamenstelling en vooral… de manier van leven. Het Erfgoedcentrum Zutphen, de Historische Vereniging Zutphen en de David Evekink Stichting vertellen in 2021 het verhaal van ‘de vergeten eeuw’, Zutphen van 1800 tot 1900.

De negentiende eeuw begon met de Franse tijd. De Franse revolutie, die in 1789 uitbrak, veroorzaakte ook in ons land grote onrust. Toen de Franse legers in 1795 over bevroren rivieren de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden binnenvielen, vluchtte stadhouder Willem V naar Engeland en werd ons land uitgeroepen tot Bataafse Republiek. Dat betekende dat Nederland een ‘moderne’ democratische staat werd, met een grondwet, een burgerlijke stand en ook bijvoorbeeld een metriek stelsel.

Harmonicaboek

Wat er allemaal gebeurde is uiteengezet in een uniek harmonicaboek. In een twee meter lange tijdlijn zijn de ontwikkelingen beschreven. Die zijn verdiept met een aantal prachtige verhalen. Het is binnenkort verkrijgbaar in de boekhandel. In huis-aan-huisblad Contact ga je meer lezen over ons themajaar: wekelijks delen we een bericht uit Zutphen in de negentiende eeuw en elke maand presenteren we onderdelen van het programma en delen uit de tijdlijn van Zutphen van 1800 tot 1900 op een speciale 'Vergeten Eeuw'-pagina. Bovendien vertellen bewoners en gebruikers over bijzondere bouwwerken uit de negentiende eeuw in een filmserie.

150e sterfdag David Evekink

De negentiende eeuw is niet zomaar in dit jaar als thema gekozen. De Historische Vereniging Zutphen viert haar veertigjarig bestaan én het is ook honderdvijftig jaar geleden dat David Evekink overleed. Met zijn legaat legde hij de basis voor een impuls voor betere woningen voor arbeiders. Hij was daarmee landelijk een voorloper op dit gebied. Reden te meer om aandacht te vestigen op een onderbelichte maar essentiële tijd in de historie van de gemeente. De komende weken zal duidelijk worden waarom. We belichten bijvoorbeeld de veranderingen in de zorg, de toenemende belangstelling voor hygiëne en onderwijs en de groei van de stad, ook in combinatie met de toenmalige erbarmelijke woonomstandigheden van de arbeidersklasse. Als de coronamaatregelen het toelaten, willen we onder meer een woning van de David Evekink Stichting inrichten als museumwoning om bezoekers te tonen hoe arbeiders tegen het eind van de negentiende eeuw leefden in Zutphen.